Vi kan tillsammans göra stor skillnad och därför vänder vi oss till dig som brinner för klubben. Desto fler medlemmar vi blir desto mer kan vi hjälpa klubben i våra hjärtan. 


Följande medlemsavgifter gäller för perioden 01.01.2021 – 31.12.2021


Medlemskapet består av två delar;
En årsavgift (för närvarande 500 SEK/år) och en månadsavgift där man väljer månadsbelopp (minimum 100 SEK/månad). Medlemskapet gäller i ett (1) år från den dag du blivit medlem.

För att bli medlem behöver du gå igenom två steg:

· I första steget betalar man årsavgiften, genom antingen ett bankkort alternativt autogiro. Denna avgift dras en gång om året.

· I andra steget betalar man månadsavgiften där man väljer vilket månadsbelopp man vill bidra med, minimum 100 SEK/månad. Även detta genom antingen ett bankkort alternativt autogiro. Denna avgift dras varje månad.

· I det andra steget kan man även välja att betala av den återkommande månadsavgiften direkt med en engångsbetalning. Minimum 1200 SEK (12 mån x 100 SEK).

· Är du företagare? Vänligen notera att bocka i det i formuläret där du blir medlem. 

Det är av yttersta vikt att du använder samma e-postadress i båda stegen. Detta så att vi kan matcha era betalningar mot vårt medlemsregister.

Glöm heller inte att läsa villkoren för medlemskap.