Ett stort tack för att ni var med och bidrog för att göra det möjligt! Att ha Sampa tillbaka hos oss är ovärderligt på många plan.

Anders Olson
VD / Klubbdirektör


Jag vill rikta ett stort tack till alla privatpersoner och partners som varit med och gjort detta
möjligt, däribland Det Svartgula Hockeyhjärtat som bidragit på ett fantastiskt sätt!
Det Svartgula Hockeyhjärtat, en ideell supporterförening med syftet att stötta klubben sportsligt
med hjälp av ekonomiska medel från dess medlemmar, kunde förra säsongen vara med och se till
att Max Lindholm kom tillbaka till AIK. Nu har man alltså gjort det igen, genom generösa bidrag till
insamlingen för att ta hem Sandberg.

Christoffer Malm
Sportchef