GDPR - DET SVARTGULA HOCKEYHJÄRTAT:

Det Svartgula hockeyhjärtat, organisationsnummer 802528–2024, med säte i Stockholms kommun (nedan kallad föreningen), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information.

Som behandling av personuppgifter räknas allt vi gör med personuppgifterna. Till exempel när vi samlar in, registrerar, lagrar eller bearbetar dem.

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna behandla en medlemsansökan;

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter (Bostadsadress, telefonnummer och e-postadress)

Vi använder dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap men också för att;

  • Genomföra medlemsundersökningar
  • Nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre använder dem till det vi samlade in dem för.

Vi sparar också uppgifter om de ekonomiska transaktioner som skett mellan dig och föreningen i enlighet med bokföringslagen.

Vi använder leverantörer med högsta säkerhetsklass för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla syftet med att vi samlat in dem har tillgång till uppgifterna.