Vad ställer föreningen för krav på sportchef/AIK när de äskar pengar till förvärv?

AIK måste motivera och specificera detaljer, såsom varför denna spelartyp, alternativ på marknaden, total kostnad, tänkt position osv. Detta är reglerat i avtal mellan föreningen och AIK Hockey. 

Har ni i styrelsen kompetens att bedöma kvalitén på olika spelare?

Nej, inte på professionell nivå, men vi har knutit upp ett antal personer men mycket hög kompetens som kommer fungera som rådgivare i vissa fall. Dessa innefattar både gamla spelare och ledare.

Hur meddelas det när föreningen har finansierat en spelare helt eller delvis?

Vi kommer att meddela alla medlemmar antingen via hemsida eller e-mail, denna information kommer vara exklusivt för medlemmar och kommer dessa tillhanda innan det blir officiellt

Vem/vilka tar beslut gällande vilka spelare/ledare som skall finansieras helt eller delvis via föreningen?

Beslut fattas av styrelsen, vid vissa tillfällen kommer personer med mycket hög kompetens rådfrågas. I de fall då styrelsen är oenig eller då vi har en 50/50 situation kommer även medlemmar rådfrågas.

Är detta en DSM variant fast endast för hockeyn?

Skillnaden mellan denna förening och DSM (Den Svarta Massan) är att denna endast riktar in sig mot AIK Hockey och endast mot de sportsliga delarna. Det betyder att denna förening endast skall bistå med ekonomiska medel till AIK Hockey när det behövs till avlöning/värvning av spelare/ledare och inte andra saker. Vi kommer heller inte låna ut medel mot någon ränta utan vi kommer istället ”skänka” medel mot krav vi skall ställa på AIK Hockey och det dem vill ha hjälp att finansiera.